ARGON

Argon, periyodik tablonun 0 grubunda yeralan element. Simgesi Ar dir.

Renksiz, kokusuz ve tatsız bir gazdır. Soy elementlerdendir 18'inci grup elementlerinde 3'ü sıradadır. Saniyede gazla doldurulan elektrik lambalarında yaygın olarak kullanılır.Atom sayısı 18'dir.Dünya atmosferinde %1 den az oranda bulunmakta ve böylece en yaygın soygaz olmaktadır. En dış elektron kabuğu dolu ve diğer kimyasal elementlerle bağ yapmaya karşı dirençlidir. Termodinamik denge noktası (triple point) sabit sıcaklığı 83.8058 K olarak 1990 yılında Uluslararası Sıcaklık Ölçümü(ITS) ile tanımlanmıştır. Oksijen gazının sudaki çözünürlüğü ile aynı çözünürlüğe sahiptir ve bu da nitrojen gazının sudaki çözünürlüğünden 2.5 kat daha fazladır. Yüksek kararlılığı olan kimyasal element renksiz,kokusuz,tatsızve toksit değildir hem sıvı hem gaz fazı için.

 Havada az miktarlarda bulunan Neon, Xenon, Helyum, Kripton, Radon gibi gazlara göre fazla olmasına rağmen, atmosferde yaklaşık olarak %0,9 hacim kaplar. Argonun kaynama noktası, Oksijen ve Azot`un kaynama noktaları arasındadır.

Modern endüstride Argon; kesme ve kaynak operasyonlarında, Silikon ve Germanyum kristallerinin oluşumu sırasında, Titanyum ve Zirkonyum gibi reaktif metallerin üretiminde koruyucu gaz olarak kullanılır. Argonun ayrıca ampul ve floresan lambalar ile elektronik tüplerin dolumunda ve ergitilmiş metallerin dökme işlemlerinde oluşabilecek gözeneklerin giderilerek, pürüzsüz kesit oluşturulması amacıyla kullanımı hızla artıyor.


Özellikleri

İnert bir gazdır. Atmosferde %0.9 oranında hacim kaplar.

Moleküler Ağırlık

39.948

Kaynama Noktası (1 atm)

-185.7°C

Yoğunluk, likit (1 atm )

1.49 kg/l

Spesifik Isı (b.pt)

0.124 J/g °C

Hacimsel Genleşme  (likitten gaza,1atm)

846

Spesifik ağırlık, gaz (Hava:1)

1.38

Kritik Sıcaklık

-122.3  °C

Kritik Basınç

48 atm


Ürün Gamı

 

Saflık%

Tüp Tipi

Tüp basıncı (bar)

Gaz miktarı (kg)

Saf Argon

99,995

L

230

12.06

Yüksek Saflıkta Argon

99,998

L

230

12.06

Sıvı Argon

99.999

LC

*

273 kg

*Yüksek basınçlı LC 15,5;alçak basınçlı LC 2.5 barg`dır.

Kullanım Alanları