TOSAŞ OKSİJEN JENERATÖRÜ

TOSAŞ yılların vermiş olduğu deneyimini kullanarak günümüzün ihtiyacı bulunan oksijen jeneratörlerini üretmiş bulunmaktadır. TOSAŞ Sağlık kuruluşları ve sanayi firmalarının orta ve yüksek miktarda oksijen ihtiyaçları için uygun maliyetli, emniyetli ve güvenilir OKSİJEN üretim sistemleri kurmaktadır. 

TOSAŞ oksijen jeneratörü, basınçlı havadan oksijen gazı üretir. Oksijen gazı, diger gazların istenmediği ortamlarda ve proseslerde temiz, kuru ve inert (durağan) bir atmosfer sağlamak için kullanılır.

Uygun maliyetli bir çözüm olan  TOSAŞ oksijen jeneratörünün geri ödeme zamanı kısadır. Ayrıca; jeneratörle yerinde oksijen gazı üretimi; dış kaynaklı oksijen gazı tedarikinin getirdiği tekrar dolum, sipariş işlemleri, tank kirası, sevkiyat ücretleri ve gelecekte oksijen tedarikçisinin fiyat arttırması gibi ek yükleri de ortadan kaldırır.

Oksijen jeneratörü, standart bir hava kaynağından beslenebilirken, ihtiyaç duyulan miktarda oksijen gazı sağlama özelliği ve ekonomi modu sayesinde sırasıyla; oksijen üretimini, debisini ve saflık değerlerini kontrol edebilmek mümkündür. Üretilen oksijen gazı, geleneksel kaynaklarda olduğu gibi boşa harcanmaz ve sıvı oksijen kullanımında meydana gelen buharlaşma kayıpları ortadan kalkar; bu sayede ekstra tasarruf sağlanır.

7 gün 24 saat kesintisiz çalışabilme özelliği sayesinde oksijen gazının bitmesinden kaynaklanan duruşlar ve üretim kayıpları meydana gelmez.

Sistem, kompresör odasına veya üretim bölgesine standart bir borulamayla, herhangi özel bir ekipmana gerek duyulmadan kolayca kurulabilir.

Bunlara ek olarak, bakım süresi çok kısa olduğundan gaz kesintisinden kaynaklanan duruşlar yaşanmaz. Bu sistemde, oksijen gazı düşük basınçta üretilir; böylece gazın yüksek basınçlı tüplerde depolanmasından kaynaklanan tehlikeler önlenir.

Ayrıca tüplerin söküm-takım ve taşıma işçiliği ortadan kalkar.

TOSAŞ OKSİJEN JENERATÖRÜNÜN AVANTAJLARI:

1.      Yatırımın amortisman süresi yaklaşık olarak 12-18 aydır.

2.      Enerji tasarrufu

3.      Düşük hava tüketimi büyük ölçüde enerji tasarrufu sağlar.

4.      Kullanışlı ve güvenilir

5.      Sistemin kurulumu basittir, kullanımı kolaydır, bakım masrafları düşüktür. Sistem, diğer gaz kaynaklarının neden olduğu güvenlik risklerini ortadan kaldırır.

6.      Az yer kaplayan tasarım

7.      Kompakt tasarımı sayesinde tesis içinde daha az yer kaplar.

8.      % 90 a kadar maliyet tasarrufu

TOSAŞ OKSİJEN JENERATÖRÜ NASIL ÇALIŞIR?

1.      Basınçlı hava kimyasal (desiccant) tip kurutucudan ve filtrelerden geçerek partikülden, yağdan ve nemden arındırılır.

2.      Elde edilen temiz ve kuru hava oksijen jeneratörünün devrede olan Adsorbsiyon yatağının altından girerek yukarı doğru ilerler.

3.      Havanın bünyesinde bulunan azot (N) ,karbondioksit (CO2) ve az miktardaki geçiş gazları, devrede olan yataktaki TOSAŞ OKSİJEN ÜRETEÇLERİ tarafından tutulurken oksijen moleküllerinin geçişine izin verilir.

4.      Devrede olan haznedeki TOSAŞ OKSİJEN ÜRETEÇLERİ , tutulan gazlarla doyuma ulaşmak üzereyken önceden ayarlanmış zamana bağlı olarak sistem otomatik olarak yataklar arasında geçiş yapar.

5.      Rejenerasyonunu tamamlamış olan yatak çalışmaya başlarken, doyuma ulaşmış olan yatak rejenerasyona geçer.

6.      Sistem, otomatik ve düzenli bir şekilde 2 yatak arasında dönüşümlü çalışarak kesintisiz oksijen gazı üretir.

7.      Üretilen gazın, oksijen analizörü ile sürekli olarak tahlili yapılıp monitörize edilerek istenilen saflıkta olup olmadığı takip edilir.

MEDİKAL OKSİJEN ÜRETİM TESİSİ AKIŞ ŞEMASI